Kontaktuppgifter till oss i styrelsen

Jonas Enderberg (Ordförande) 073-587 59 25

Mikke Hägg(Vice ordförandelotteriansvarig) 0498-561 18 eller 073-628 79 92

Kickan Karlsson (Sekreterare) 0498-49 20 24 eller 073-184 09 22

Lotta Hallenfur (Ledamot, hemsidan) 0498-330 66

Ann-Helen Johansson (Kassör, medlemsansvarig) 070-4895521

Eva Beckström (Suppleant)