2014:
GRF's Utställning 2014
Nationalutställningen 2014

2015:
GRF's Utställning 2015
Nationalutställningen 2015

2016:

2017:
GRF's Utställning 2017

2018:
GRF's Utställning 2018