Lavendel Orpington

 Nästa aktivitet

14 augusti kl. 19

Medlemsmöte hos Lisa Buskas

2018-11-18

Englandsresan 2017

2017-03-02

Några huttriga dagar i februari besökte 7 av GRF´s medlemmar England och Northampton District Poultry Club. Läs mer om resan här!

 

 

GRF (Gotlands rasfjäderfäförening) är en förening som värnar om fjäderfän (höns, ankor, gäss, kalkoner och prydnadsfjäderfä). 

 

Vi är en av SRF:s drygt 25 lokalavdelningar och bildades i oktober 1988. Vi jobbar på Gotland för att sprida information och kunskap om olika sorters fjäderfän. 

 

 

 

 

Ovan: Nykläckta kycklingar. Foto Daniel Sörensen

Höger: Stor Kochin i vårsolen. Foto Lotta Hallenfur